گیشا(کوی نصر)، بالاتر از خیابان نهم، پلاک 140، طبقه اول (بالای همکف)

مهدی ایمانلو

آموزشگاه موسیقی دل آوا اساتید مهدی ایمانلو

روزهای حضور

سه شنبه

پیشینه هنری

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
سوابق هنری:
فراگیری ساز تنبک زیر نظراساتید قنبری، رحیمی و شاگردان ارشد استاد بهمن رجبی
فراگیری ساز دف زیر نظر استاد فرزاد عندلیبی
کنسرت سازهای کوبه ای، فرهنگسرای ارسباران1381
کنسرت دونوازی سنتوروتنبک، فرهنگسرای اندیشه 1382
کنسرت کالسیک شهیدف بخش سازهای کوبه ای، تالار وحدت 1384
کنسرت دف و تنبک موسسه محک 1385
اجرای سازهای کوبه ای در همایش فجر نیروهای مسلح 1389
نوازندگی دف در فیلم کوتاه هیجده بیت موالنا کارگردان کیوان اروندیان
اجرای همنوازی تنبک و سه تار به همراه آواز در دستگاه اصفهان، تالار سوره، حوزه هنر 1395
اجرای همنوازی تنبک و سه تار به همراه آواز در دستگاه شور، فرهنگسرای ارسباران 1395
اجرای دف نوازی در کتابخانه ملی به مناسبت برگزاری روابط عمومی 1395
ساخت سنتور از سال 1393
اجرای سه نفره تنبک، تار و آواز در فرهنگسرای ارسباران سال 1397

سوابق تدریس: آغاز تدریس سازهای کوبه ای از سال 1384
آموزش ریتم خوانی

نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی