گیشا(کوی نصر)، بالاتر از خیابان نهم، پلاک 140، طبقه اول (بالای همکف)

برنامه کلاسی

صفحه اصلی برنامه کلاسی

تار و سه تار

عنوان

شنبه، یکشنبه و دوشنبه

استاد محسن رزازی استاد میلاد پر صبر

داربوکا، کاخن و تمپو

عنوان

یکشنبه و سه شنبه

استاد مهدی ایمانلو

دف و تمبک

عنوان

شنبه، یکشنبه و سه شنبه

استاد محمدصادق تعریفاستاد مهدی ایمانلو

سازدهنی

عنوان

دوشنبه

استاد سامان ضرابی

سنتور

عنوان

دوشنبه و سه شنبه

استاد سامان ضرابی استاد ویدا معتمدی

گیتار

عنوان

شنبه، دوشنبه و سه شنبه

استاد محمد احمدی

گیتار آکوستیک و الکتریک

عنوان

شنبه، دوشنبه و سه شنبه

استاد محمد احمدی

ویولا

عنوان

دوشنبه

استاد نیاز لاهرودی

هنگ درام

عنوان

یکشنبه و سه شنبه

استاد مهدی ایمانلو
نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی